Publikationen von Dipl. - Ing. Marta Chryścina


4. Meyer Z., Kowalów M., Saar D., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin i jego ocena po 5-letniej eksploatacji, Kwartalnik Budowlany, Nr 2 (67)/2020, s. 6-11.

3. Kowalow M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: An example of the application of a filtration model to the prediction of the influence of a deep founded building on the groundwater level changes, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 2018, 471 (471), S. 73-80.

2. Meyer Z., Kowalów M., Chryścina M., Wróbel-Hen M.: Wymogi i zakres projektowania geotechnicznych warunków posadowienia, XXIII Seminarium Naukowe z cyklu Regionalne Problemy Ochrony Środowiska, Szczecin, 17 czerwca 2016, s.69-78.

1. Meyer Z., Kowalow M., Chryścina. M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego w ramach budowy terminala kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin, kwiecień 2016.